Co to jest środek trwały? Definicja, zastosowanie i charakterystyka

przez | 27 września, 2023

Środki trwałe są nieodłącznym elementem działalności wielu przedsiębiorstw i instytucji. Wielu z nas słyszało o tym terminie, ale nie zawsze jesteśmy w pełni świadomi jego znaczenia. W tym artykule bliżej przyjrzymy się temu, co to jest środek trwały, jakie są jego główne cechy i jakie ma zastosowanie w praktyce. Odkryjmy tajniki tego kluczowego pojęcia w dziedzinie finansów i zarządzania.

Czym jest środek trwały?

Środek trwały to skrótowe określenie na pojęcie „środek trwały materialny lub niematerialny”. Definiując go w prosty sposób, możemy powiedzieć, że jest to wartość materialna lub niematerialna, która posiada pewne cechy odróżniające ją od innych aktywów.

Środek trwały charakteryzuje się:

 • Przeznaczeniem do długotrwałego użytku
 • Potencjalnym generowaniem korzyści ekonomicznych
 • Wymaganiem większych nakładów inwestycyjnych
 • Trudnościami w zamienności na środki pieniężne

Podział środków trwałych

Środki trwałe możemy podzielić na kilka kategorii, uwzględniając różne aspekty ich klasyfikacji. Oto niektóre przykładowe podziały:

Podział ze względu na rodzaj:

 • Środki trwałe materialne – obejmują różnego rodzaju nieruchomości, maszyny, urządzenia, transport środków trwałych, itp.
 • Środki trwałe niematerialne – obejmują prawa autorskie, licencje, znaki towarowe, patenty, know-how, itp.

Podział ze względu na stopień zużycia:

 • Środki trwałe zużywające się – są to takie środki, które podlegają zużyciu w wyniku normalnego użytkowania, np. materiały eksploatacyjne w maszynach, oleje, filtry, itp.
 • Środki trwałe niezużywające się – obejmują środki niepodlegające zużyciu, np. budynki, pojazdy, itp.

Zastosowanie środków trwałych

Środki trwałe mają szerokie zastosowanie w różnych branżach i dziedzinach. Przedsiębiorstwa korzystają z nich w celu realizacji swojej działalności operacyjnej oraz generowania przychodów. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów zastosowania środków trwałych w praktyce:

Przemysł

 • Wykorzystanie maszyn i urządzeń do produkcji
 • Inwestycje w nowoczesne linie produkcyjne
 • Zakup czy dzierżawa hal produkcyjnych

Transport i logistyka

 • Flota samochodowa dla firm transportowych
 • Sprzęt magazynowy, w tym wózki widłowe
  Bezpieczeństwo i higiena pracy w biurze

Medycyna i farmacja

 • Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego
 • Inwestycje w laboratoria
 • Zakup patentów na nowe wynalazki farmaceutyczne

Technologia i informatyka

 • Zakup i utrzymanie komputerów i urządzeń IT
 • Inwestycje w oprogramowanie
 • Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych

Podsumowanie

Środek trwały to kluczowe pojęcie w dziedzinie finansów i zarządzania. Posiadanie takiego aktywu może przynieść przedsiębiorstwu wiele korzyści, ale jednocześnie wymaga większych nakładów inwestycyjnych oraz odpowiedniego zarządzania. Zapoznanie się z definicją i zastosowaniem środków trwałych jest niezbędne dla osób związanych z działalnością gospodarczą. Mam nadzieję, że ten artykuł pozwolił Ci lepiej zrozumieć to pojęcie oraz jego znaczenie w kontekście biznesowym.