Co z zasiłkiem opiekuńczym? Informacje, zasady i warunki

przez | 10 października, 2023

W czasach pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wiele osób jest zaniepokojonych o zdrowie swoje oraz bliskich. W takich sytuacjach często konieczne staje się zapewnienie opieki dla chorych bądź izolacja osób z podejrzeniem zakażenia. W odpowiedzi na te potrzeby wprowadzono zasiłek opiekuńczy, który ma na celu wsparcie finansowe dla osób, które muszą opiekować się chorymi lub izolować się w związku z pandemią. W poniższym artykule dowiesz się więcej na temat tego zasiłku, jego zasad i warunków przyznawania.

Co to jest zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy jest jedną z form pomocy społecznej wprowadzoną w Polsce w związku z obecną sytuacją epidemiczną. Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne, które ma na celu rekompensatę straconego dochodu w przypadku konieczności pozostawienia pracy ze względu na konieczność opieki nad chorym członkiem rodziny lub izolację w związku z podejrzeniem zachorowania. Przysługuje on zarówno pracownikom etatowym, jak i samozatrudnionym.

Zasady i warunki przyznawania zasiłku opiekuńczego

Aby uzyskać zasiłek opiekuńczy, należy spełnić pewne zasady i warunki. Poniżej znajduje się lista najważniejszych informacji na ten temat:

 1. Osoba wnioskująca o zasiłek opiekuńczy musi być ubezpieczona w ZUS lub innym odpowiednim zakładzie ubezpieczeń społecznych.
 2. W przypadku pracowników etatowych, konieczne jest posiadanie umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony.
 3. Zasiłek jest przyznawany na okres 14 dni, który może zostać przedłużony w przypadku konieczności dłuższej opieki lub izolacji.
 4. Aby otrzymać zasiłek, trzeba złożyć odpowiedni wniosek do ZUS lub innego zakładu ubezpieczeń społecznych.
 5. Wniosek powinien zawierać dokumentację potwierdzającą konieczność opieki lub izolacji, taką jak orzeczenie lekarskie, decyzję sanepidu lub inne dokumenty.
 6. Wysokość zasiłku opiekuńczego wynosi 80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, z uwzględnieniem limitu określonego przez przepisy.
 7. Pracodawca może wypłacić zasiłek w pierwszej kolejności, a następnie złożyć wniosek o zwrot kosztów do ZUS.

Kiedy można otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy może zostać przyznany w następujących przypadkach:

 • Konieczność opieki nad chorym członkiem rodziny.
 • Osoba objęta kwarantanną lub izolacją w związku z podejrzeniem zakażenia.
 • Zamknięcie placówki edukacyjnej, do której uczęszcza dziecko, z powodu pandemii.
  Czy osoba fizyczna może wystawić rachunek? - Informacje i porady

Jak złożyć wniosek?

Aby złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy, należy spełnić kilka kroków:

 1. Przygotuj dokumenty potwierdzające konieczność opieki lub izolacji.
 2. Wypełnij odpowiedni wniosek dostępny na stronie internetowej ZUS lub bezpośrednio w placówce ZUS.
 3. Prześlij wniosek do ZUS wraz z wymaganymi załącznikami.
 4. Po rozpatrzeniu wniosku, otrzymasz decyzję od ZUS dotyczącą przyznania zasiłku.
 5. W przypadku otrzymania zasiłku, środki zostaną przekazane na wskazane konto bankowe.

Czy zasiłek opiekuńczy można łączyć z innymi formami pomocy?

Zasiłek opiekuńczy można łączyć z innymi formami pomocy społecznej, takimi jak zasiłek chorobowy czy zasiłek macierzyński. Wysokość zasiłku opiekuńczego jest jednak ograniczona maksymalną kwotą określoną w przepisach.

Podsumowanie

Zasiłek opiekuńczy stanowi ważne wsparcie dla osób, które w obliczu pandemii potrzebują opiekować się chorymi lub przejść izolację. Ma na celu rekompensatę straconego dochodu i daje możliwość skoncentrowania się na zdrowiu i dobru najbliższych. W przypadku konieczności skorzystania z tego zasiłku, ważne jest złożenie odpowiedniego wniosku i spełnienie warunków ustalonych przez ZUS lub inny zakład ubezpieczeń społecznych.