Dochód do netto czy brutto – który jest lepszy?

przez | 6 października, 2023

Podstawowym pytaniem, które stawiają sobie pracownicy, jest czy lepszy jest dochód do netto czy brutto. Warto poznać różnicę między tymi pojęciami, aby móc świadomie podejmować decyzje finansowe. W niniejszym artykule omówimy definicje i różnice między dochodem brutto a netto oraz przedstawimy zalety i wady każdej z tych opcji.

Definicje – dochód brutto i dochód netto

Przed przejściem do omówienia różnic między dochodem brutto a netto, warto najpierw zdefiniować te pojęcia.

Dochód brutto

 • Dochód brutto to całkowite dochody, które otrzymujemy za naszą pracę lub działalność zarobkową.
 • Do dochodu brutto zaliczają się wszystkie składki i podatki, które płacone są z naszych zarobków.
 • Dochód brutto jest wyższy od dochodu netto, ponieważ zawiera wszystkie opłaty na rzecz państwa.

Dochód netto

 • Dochód netto to kwota, którą otrzymujemy po odliczeniu wszystkich składek i podatków od dochodu brutto.
 • Stanowi rzeczywiste wynagrodzenie, które otrzymujemy na nasze konto.
 • Dochód netto jest niższy od dochodu brutto, ze względu na odliczenie wszystkich obowiązkowych opłat.

Różnice między dochodem brutto a netto

Następnie porównajmy dochód brutto i dochód netto pod kątem różnic:

Obciążenia podatkowe

Dochód brutto zawiera pełną kwotę opłat podatkowych, podczas gdy dochód netto to kwota po odliczeniach podatkowych. Różnica między nimi stanowi obciążenie podatkowe – pieniądze, które są odprowadzane na cele publiczne, takie jak służba zdrowia czy edukacja.

Składki na ubezpieczenie społeczne

Dochód brutto obejmuje również składki na ubezpieczenie społeczne, takie jak ubezpieczenie zdrowotne czy emerytalne. Dochód netto to kwota po odjęciu tych składek, które są obowiązkowe i mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego pracowników.

Wynagrodzenie netto do dyspozycji

Dochód netto to faktyczne wynagrodzenie, które otrzymujemy i które możemy wykorzystać do pokrycia naszych codziennych potrzeb i wydatków. Natomiast dochód brutto nie jest dostępny w całości, ponieważ część jest przeznaczana na różnego rodzaju opłaty i składki. Dochód netto jest tym, co zostaje nam po odjęciu wszystkich kosztów.

  Franczyzobiorca - Co to znaczy, cechy i korzyści dla przedsiębiorcy

Zalety i wady dochodu brutto

Zalety

 • Wyższe wynagrodzenie – dochód brutto jest zazwyczaj wyższy od dochodu netto, co oznacza, że na początku mamy większą kwotę do dyspozycji.
 • Większa skala świadczeń socjalnych – wysokość świadczeń, takich jak emerytury czy zasiłki, jest zazwyczaj obliczana na podstawie dochodu brutto.

Wady

 • Wyższe obciążenia podatkowe – dochód brutto wymaga odprowadzania większej kwoty na cele publiczne, co może oznaczać mniejszą dostępną kwotę dla nas w ostatecznym rozrachunku.
 • Mniej dostępnej gotówki – część pieniędzy jest zajmowana przez różnego rodzaju składki i opłaty, co oznacza, że mamy mniej gotówki do dyspozycji na bieżące wydatki.

Zalety i wady dochodu netto

Zalety

 • Dostępność większej kwoty gotówki – dochód netto jest kwotą, którą otrzymujemy na nasze konto, co oznacza większą ilość dostępnych środków na bieżące wydatki.
 • Mniejsze obciążenia podatkowe – dochód netto zawiera już odliczone wszystkie podatki i składki, co oznacza mniejsze obciążenia podatkowe.

Wady

 • Niższa kwota na świadczenia socjalne – wysokość świadczeń socjalnych jest zazwyczaj uzależniona od dochodu brutto, więc przy niższym dochodzie netto otrzymujemy również niższe świadczenia.
 • Mniejsza kwota do oszczędzania – niższy dochód netto oznacza mniejszą dostępną kwotę do oszczędzania lub inwestowania.

Podsumowanie

Podsumowując, dochód brutto to całkowita kwota zarobków, zanim zostaną odjęte podatki i składki, podczas gdy dochód netto to kwota, którą otrzymujemy po odliczeniu wszystkich kosztów. Każde z tych rozwiązani ma swoje zalety i wady, które należy wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji. Ostateczny wybór zależy od indywidualnych preferencji i potrzeb finansowych. Warto pamiętać, że pracodawcy zwykle deklarują dochód brutto, a kwota dochodu netto jest uzależniona od skali opodatkowania oraz innych czynników.

Autor: XYZ