Faktura korygująca in minus – Jak poprawić błędy w dokumentach finansowych?

przez | 16 listopada, 2023

Wprowadzenie

Faktury korygujące są nieodzownym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Czasami jednak może zdarzyć się, że popełnimy błąd czy przeoczenie w wystawieniu faktury, która uwzględnia więcej wartości niż faktycznie powinna. W takiej sytuacji przydatna jest faktura korygująca in minus. Poniżej przedstawiamy praktyczne wskazówki dotyczące tego ważnego dokumentu finansowego.

Faktura korygująca in minus – definicja i cel

Faktura korygująca in minus, znana również jako korekta lub nota korygująca, to dokument służący do poprawienia błędów zawartych w oryginalnej fakturze. Wykorzystuje się ją, gdy faktura została wystawiona na zbyt wysoką kwotę i konieczne jest odjęcie nadpłaty lub skorygowanie innych błędów finansowych.

Cele faktury korygującej in minus:

 1. Poprawienie błędów w oryginalnej fakturze
 2. Skorygowanie nadpłaty
 3. Umożliwienie precyzyjnego odzwierciedlenia transakcji finansowych
 4. Zapewnienie pełnej dokumentacji księgowej

Kiedy należy wystawić fakturę korygującą in minus?

Faktura korygująca in minus powinna zostać wystawiona, gdy:

 • Zaistniał błąd w wartości transakcji finansowej
 • Nadpłata została dokonana przez klienta
 • Transakcja została anulowana, a konieczne jest skasowanie pierwotnej faktury
 • Nastąpiła zmiana ceny jednostkowej towaru lub usługi
 • Zaszły inne zmiany wpływające na wartość faktury

Jak pisać fakturę korygującą in minus?

W celu prawidłowego napisania faktury korygującej in minus warto zastosować następujące wskazówki:

1. Wprowadzenie identyfikujące fakturę

Na początku faktury korygującej należy wprowadzić wszelkie informacje identyfikujące:

 • Nazwa i adres sprzedawcy
 • Nazwa i adres nabywcy
 • Numer i data oryginalnej faktury

2. Opis błędu

Następnie należy dokładnie opisać błąd, który wystąpił:

 • Wartość do odjęcia
 • Przyczyna błędu
 • Opis zmian

3. Obliczenie i zastosowanie wartości korygującej

Potrzebne jest precyzyjne obliczenie wartości, którą należy odjąć od oryginalnej faktury. Należy jej użyć jako wartości korygującej na nowej fakturze korygującej in minus. Dokładne przedstawienie wprowadzonych zmian jest kluczowe.

  Podatek VAT jest podatkiem – Informacje i zrozumienie

4. Podpisy i daty

Na końcu należy dodać podpisy i daty wystawienia faktury korygującej in minus przez sprzedawcę i nabywcę.

Podsumowanie

Faktura korygująca in minus jest ważnym dokumentem finansowym służącym do poprawienia błędów w oryginalnej fakturze. Wiedza na temat sposobu poprawnego pisania takiego dokumentu jest niezwykle istotna, aby zachować dokładność wyników finansowych i zapewnić pełną dokumentację księgową. Pamiętaj, że dobrze zrozumiane zasady dotyczące faktur korygujących in minus pomagają utrzymać rzetelność w prowadzeniu działalności gospodarczej.