Faktura VAT – Co to jest i jak działa?

przez | 18 października, 2023

Faktura VAT jest nieodłącznym elementem funkcjonowania każdej firmy, niezależnie od jej wielkości czy branży. Jest to dokument potwierdzający dokonanie transakcji handlowej i służy jako podstawa do rozliczenia podatkowego. W tym artykule przyjrzymy się bliżej fakturze VAT i omówimy jej istotę oraz funkcje.

1. Co to jest faktura VAT?

Faktura VAT to oficjalny dokument, który potwierdza dokonanie transakcji handlowej między dwiema firmami lub pomiędzy firmą a klientem. Zawiera ona szczegółowe informacje dotyczące towarów lub usług, daty sprzedaży, ceny netto i brutto, oraz wszelkich obowiązkowych danych fiskalnych. Faktura VAT jest niezbędna zarówno dla dostawcy, jak i odbiorcy towarów lub usług.

1.1 Kto wystawia fakturę VAT?

Fakturę VAT wystawia dostawca towarów lub usług. Może to być firma, przedsiębiorca indywidualny lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Wystawienie faktury VAT jest obowiązkowe, jeżeli wartość transakcji przekracza określony limit, ustalony przez przepisy podatkowe.

1.2 Kto otrzymuje fakturę VAT?

Fakturę VAT otrzymuje odbiorca towarów lub usług. Może to być inna firma, przedsiębiorca indywidualny lub osoba fizyczna. Odbiorca faktury VAT jest zobowiązany do jej przetrzymywania i ewentualnego przedstawienia jej organom podatkowym w celu udokumentowania swoich transakcji handlowych.

1.3 Jakie są rodzaje faktur VAT?

Istnieją różne rodzaje faktur VAT, w zależności od specyfiki transakcji handlowej. Najczęściej spotykanymi są:

 • Faktura VAT 23% – stosowana w przypadku sprzedaży towarów lub usług z podstawową stawką VAT,
 • Faktura VAT 8% – stosowana w przypadku sprzedaży towarów lub usług z obniżoną stawką VAT,
 • Faktura VAT 5% – stosowana w przypadku sprzedaży towarów lub usług objętych ulgą na podatek VAT,
 • Faktura VAT 0% – stosowana w przypadku sprzedaży towarów lub usług z zerową stawką VAT, np. eksport,
 • Faktura VAT marża – stosowana w przypadku sprzedaży używanych lub kolekcjonerskich towarów,
 • Faktura VAT zaliczkowa – stosowana w przypadku sprzedaży na zaliczkę, przed dostarczeniem wszystkich towarów lub usług,
 • Faktura pro forma – stosowana w przypadku wystawienia faktury przed dokonaniem transakcji.
  Użyczenie samochodu do firmy - Praktyczne porady i informacje

2. Jak działa faktura VAT?

Faktura VAT pełni kilka istotnych funkcji w kontekście transakcji handlowej. Poniżej omówione są najważniejsze zasady jej działania:

2.1 Udokumentowanie transakcji handlowej

Faktura VAT jest niezbędnym dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży towarów lub usług. Zawarte w niej informacje, takie jak dane sprzedawcy i nabywcy, ilość i rodzaj towarów lub usług, oraz wartość netto i brutto, stanowią dowód na dokonanie transakcji.

2.2 Podstawa do rozliczenia podatkowego

Faktura VAT jest również nieodłącznym elementem rozliczenia podatkowego zarówno dla dostawcy, jak i odbiorcy. Wystawca faktury VAT ma obowiązek odprowadzenia odpowiednich kwot podatku VAT do Urzędu Skarbowego, zaś odbiorca faktury może skorzystać z możliwości odliczenia VAT od własnych zobowiązań podatkowych.

2.3 Kontrola organów podatkowych

Organom podatkowym przysługuje prawo do kontroli poprawności wystawiania i ewidencjonowania faktur VAT. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, takich jak brak obowiązkowych danych bądź niewłaściwe naliczenie podatku VAT, mogą zostać nałożone kary i sankcje administracyjne.

3. Czym się różni faktura VAT od paragonu?

Faktura VAT i paragon to dwa różne dokumenty potwierdzające dokonanie transakcji handlowej, jednak różnią się swoją funkcją i zastosowaniem. Poniżej przedstawione są główne różnice między nimi:

3.1 Faktura VAT

 • Ważna przy transakcjach między firmami lub firmą a klientem,
 • Wymaga podania danych sprzedawcy i nabywcy, a także szczegółowego opisu towarów lub usług,
 • Służy jako podstawa do rozliczenia podatkowego i odliczenia VAT,
 • Wymaga obowiązkowego numeru kontrahenta dla transakcji powyżej określonej wartości.

3.2 Paragon

 • Ważny przy transakcjach z klientem indywidualnym lub na niewielką wartość,
 • Wymaga jedynie podania sumy transakcji oraz daty i czasu jej dokonania,
 • Nie służy jako podstawa do rozliczenia podatkowego i nie daje prawa do odliczenia VAT,
 • Nie wymaga podawania numeru kontrahenta.

Podsumowanie

Faktura VAT jest nieodłącznym elementem transakcji handlowych i stanowi ważny dokument potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży towarów lub usług. Jest niezbędna zarówno dla dostawcy, jak i odbiorcy, pełniąc funkcje udokumentowania transakcji, podstawy do rozliczenia podatkowego oraz kontroli organów podatkowych. Pamiętaj, że wystawienie faktury VAT jest obowiązkowe w przypadku transakcji przekraczających określoną wartość, ustaloną przez przepisy podatkowe.