Jak obliczyć koszt pracownika dla pracodawcy? – Praktyczny poradnik

przez | 5 listopada, 2023

Obliczenie kosztów pracownika dla pracodawcy jest ważnym aspektem zarządzania zasobami ludzkimi. Poznanie pełnej kwoty, którą pracodawca musi ponieść na zatrudnienie pracownika, pozwala na lepsze planowanie budżetu i unikanie nieprzyjemnych niespodzianek. W tym artykule przyjrzymy się różnym składowym kosztów pracodawcy i podpowiemy, jak je obliczyć.

Koszt pracownika dla pracodawcy – podstawowe elementy

Kiedy pracodawca zatrudnia pracownika, musi wziąć pod uwagę różne koszty, które będą z tym związane. Oto najważniejsze składowe kosztów pracownika dla pracodawcy:

1. Wynagrodzenie podstawowe

Jest to kwota, jaką pracodawca płaci pracownikowi za wykonywaną pracę. Wynagrodzenie podstawowe może być ustalone na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innego rodzaju umowy. Aby obliczyć koszt pracodawcy, wystarczy dodać do wynagrodzenia podstawowego różne składki i podatki.

2. Składki na ubezpieczenia społeczne

Każda osoba pracująca w Polsce musi opłacać składki na ubezpieczenia społeczne. Składki te są płacone przez pracodawcę i pracownika. Składka pracodawcy jest obliczana na podstawie wynagrodzenia podstawowego. W 2021 roku składka pracodawcy wynosi 9,76% dla ubezpieczenia emerytalnego, 1,5% dla ubezpieczenia rentowego i 2,45% dla ubezpieczenia chorobowego.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Pracodawca także jest zobowiązany do płacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za swojego pracownika. Składka ta wynosi 9% podstawy wymiaru, czyli wynagrodzenia podstawowego.

4. Składka na Fundusz Pracy

Składka na Fundusz Pracy, obowiązkowa dla pracodawców, wynosi 2,45% i jest obliczana od wynagrodzenia podstawowego pracownika.

5. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) wynosi 0,1% i jest również obliczana od wynagrodzenia podstawowego.

6. Podatek dochodowy

Pracodawca musi pobrać i odprowadzić odpowiednią kwotę z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzenia pracownika. Wysokość podatku dochodowego zależy od wysokości wynagrodzenia i skali podatkowej obowiązującej w danym roku.

  Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym - Wszystko, co musisz wiedzieć

Jak obliczyć koszt pracownika dla pracodawcy?

Aby obliczyć całkowity koszt pracownika dla pracodawcy, wystarczy zsumować wszystkie składowe kosztowe, o których mowa powyżej:

Koszt pracownika dla pracodawcy = Wynagrodzenie podstawowe + Składki na ubezpieczenia społeczne + Składka na ubezpieczenie zdrowotne + Składka na Fundusz Pracy + Składka na FGŚP + Podatek dochodowy

Przykład obliczenia:

Wynagrodzenie podstawowe: 4000 zł

Składka na ubezpieczenia społeczne: (4000 zł (9,76% + 1,5% + 2,45%)) = 815,2 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 4000 zł 9% = 360 zł

Składka na Fundusz Pracy: 4000 zł 2,45% = 98 zł

Składka na FGŚP: 4000 zł 0,1% = 4 zł

Podatek dochodowy: obliczony na podstawie skali podatkowej

Całkowity koszt pracownika dla pracodawcy = 4000 zł + 815,2 zł + 360 zł + 98 zł + 4 zł + Podatek dochodowy

Podsumowanie

Koszt pracownika dla pracodawcy składa się z różnych składników, takich jak wynagrodzenie podstawowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składka na ubezpieczenie zdrowotne, składka na Fundusz Pracy, składka na FGŚP i podatek dochodowy. Aby obliczyć koszt pracownika dla pracodawcy, należy zsumować te składniki. Przy odpowiednim planowaniu budżetu, pracodawca będzie mógł skutecznie zarządzać kosztami związanych z zatrudnieniem pracowników.