Odprawa z tytułu likwidacji stanowiska pracy – informacje dla pracowników

przez | 3 sierpnia, 2023

Odprawa z tytułu likwidacji stanowiska pracy: co to jest?

Odprawa z tytułu likwidacji stanowiska pracy to forma odszkodowania, którą pracodawca wypłaca pracownikowi w sytuacji zwolnienia z pracy na skutek likwidacji stanowiska. Jest to prawnie uregulowany świadczenie, które ma na celu złagodzenie skutków utraty pracy dla pracownika.

Jakie są przyczyny likwidacji stanowiska pracy?

Likwidacja stanowiska pracy może być spowodowana różnymi czynnikami, takimi jak:

 • reorganizacja firmy;
 • zmniejszenie zapotrzebowania na daną pozycję;
 • przemiany strukturalne w branży;
 • fuzje lub przejęcia;
 • skomputeryzowanie procesów, co powoduje redukcję etatów.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać odprawę?

Pracownik ma prawo do otrzymania odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy, jeśli:

 • posiada co najmniej 3-miesięczny staż pracy u danego pracodawcy;
 • zwolnienie nastąpiło z powodu likwidacji stanowiska, a nie z winy pracownika;
 • został zwolniony na mocy decyzji pracodawcy;
 • ma 40. rok życia i co najmniej 10 lat stażu pracy, lub 50. rok życia i co najmniej 5 lat stażu pracy.

Jak obliczyć wysokość odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy?

Wysokość odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy zależy od kilku czynników, takich jak:

 • staż pracy;
 • wysokość wynagrodzenia;
 • okres wypowiedzenia umowy o pracę.

Przykład:

Pracownik o stażu pracy 6 lat, miesięcznym wynagrodzeniu 5000 złotych i okresie wypowiedzenia wynoszącym 3 miesiące będzie miał prawo do odprawy w wysokości 6-krotności miesięcznego wynagrodzenia, czyli 30 000 złotych.

Jak przebiega procedura wypłaty odprawy?

Procedura wypłaty odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy jest zazwyczaj następująca:

 1. Pracodawca przedstawia pracownikowi ofertę odprawy, zawierającą wysokość świadczenia.
 2. Pracownik ma pewien czas na zapoznanie się z ofertą i jej zaakceptowanie lub odrzucenie.
 3. Jeśli pracownik zaakceptuje ofertę, pracodawca wypłaca mu odprawę zgodnie z ustalonymi warunkami.
 4. Jeśli pracownik odrzuci ofertę, pracodawca może podjąć kolejne kroki prawne.

Czy odprawa z tytułu likwidacji stanowiska pracy podlega opodatkowaniu?

Tak, odprawa z tytułu likwidacji stanowiska pracy podlega opodatkowaniu. Wysokość podatku zależy od kwoty odprawy oraz obowiązujących stawek podatkowych. Pracownik powinien skonsultować się z doradcą podatkowym w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących opodatkowania otrzymanej odprawy.

  Co to jest środek trwały? Definicja, zastosowanie i charakterystyka

Podsumowanie

Odprawa z tytułu likwidacji stanowiska pracy jest ważnym świadczeniem, które ma na celu złagodzenie skutków utraty pracy dla pracowników. Przed otrzymaniem odprawy warto zapoznać się z przepisami dotyczącymi tego świadczenia oraz zwrócić uwagę na warunki, jakie należy spełnić, aby mieć do niego prawo. Pracownik może skonsultować się z prawnikiem lub doradcą podatkowym dla uzyskania szczegółowych informacji dotyczących swojej konkretnej sytuacji.