Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty wzór – Jak napisać rekonesans

przez | 10 września, 2023


Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty wzór – Jak napisać rekonesans

Wprowadzenie

Często zdarza się, że przedsiębiorcy muszą zmierzyć się z niewypłacalnością swoich kontrahentów. W takich przypadkach ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty jest nieodzowne. Ten artykuł przedstawia wzór ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty, który może być wykorzystany w sytuacjach, gdy wierzyciel chce dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Przedstawione informacje w tym artykule obrazują, jak napisać takie wezwanie w wyraźny i zrozumiały sposób, bez konieczności korzystania z usług prawnika.

Punkty numerowane:

  1. Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty – co to jest?
  2. Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty – na co zwrócić uwagę?
  3. Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty – wzór

Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty – co to jest?

Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty jest formalnym pismem skierowanym przez wierzyciela do dłużnika w celu wymuszenia uregulowania tej długi. Choć jest ono nazywane „ostatecznym”, nie oznacza to, że jest to ostatnia próba dochodzenia należności przed skierowaniem sprawy do sądu. Jednak jest to krok, który zazwyczaj poprzedza proces rozprawy sądowej.

Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty – na co zwrócić uwagę?

Przy pisaniu ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty, należy zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów, które mogą wpłynąć na jego skuteczność:

  • Precyzyjne określenie danych obu stron – wierzyciela i dłużnika
  • Podanie pełnych danych dotyczących zobowiązania, takich jak kwota, termin płatności, powód długu
  • Określenie konsekwencji za niedotrzymanie terminu płatności
  • Dowód dostarczenia wezwania

  Aktualizacja danych w US - Najnowsze informacje dla podatników

Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty – wzór

Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty:

Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty wzór:

[Miejsce i data]

[Wierzyciel]
[Adres wierzyciela]
[NIP wierzyciela]
[Tytuł wierzyciela]

[Dłużnik]
[Adres dłużnika]
[NIP dłużnika]
[Tytuł dłużnika]

Przedmiot: Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty

Szanowny Panie/ Szanowna Pani,

Na podstawie art. 492 § 1 Kodeksu cywilnego uprzejmie żądam natychmiastowego uiszczenia należnej mi kwoty w wysokości [określić kwotę] zł, wynikającej z [określić podstawę prawną zobowiązania].

Termin wykonania płatności upływa w ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania. W przypadku braku uregulowania zobowiązania w określonym terminie, zastrzegam sobie wszelkie prawne środki dochodzenia należności z naliczonymi odsetkami za opóźnienie.

Forma zapłaty: [określić formę płatności]
Numer konta: [określić numer konta bankowego]

Zgodnie z art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego, nie spełnienie żądania może skutkować wszczęciem postępowania sądowego bez dalszych wezwań.

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma w terminie 3 dni od dnia otrzymania.

W przypadku niestosowania się do wezwania, zastrzegam sobie prawo dochodzenia kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń, w tym kosztów sądowych i porad prawnych.

Z poważaniem,

[Podpis wierzyciela]
[Imię i nazwisko wierzyciela]

Podsumowanie

Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty jest ważnym narzędziem dla przedsiębiorców, którzy chcą dochodzić swoich praw w przypadku niewypłacalności kontrahentów. Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty wzór przedstawiony w tym artykule jest przykładem, który można wykorzystać jako podstawę do sporządzenia własnego pisma. Pamiętaj, że ważne jest precyzyjne określenie danych, podanie pełnych informacji dotyczących zobowiązania oraz określenie konsekwencji za brak zapłaty w terminie. Dzięki temu Twoje wezwanie będzie skuteczne i zrozumiałe dla odbiorcy.