Podanie o urlop wzór – Wzór wniosku o urlop – Jak napisać podanie o urlop

przez | 13 października, 2023

Podanie o urlop wzór

Urlop jest ważnym aspektem pracy, który pozwala pracownikom na odpoczynek i regenerację sił. Podanie o urlop to formalny dokument, który powinien być napisany w jasny i zrozumiały sposób. W tym artykule przedstawiony zostanie wzór wniosku o urlop oraz praktyczne wskazówki dotyczące jego redakcji.

Jak napisać podanie o urlop

Krok 1: Wstęp

Pierwszym krokiem podczas pisania podania o urlop jest wprowadzenie odpowiedniego wstępu, który zawierać powinien poniższe informacje:

 • Twoje dane osobowe – imię, nazwisko, stanowisko, numer pracownika;
 • Data napisania podania;
 • Adres skierowany do przełożonego lub odpowiedniego działu personalnego;
 • Tytuł dokumentu – „Podanie o urlop”.

Przykład:

Szanowny Panie Kierowniku,

Zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o udzielenie mi urlopu w okresie 1 lipca – 15 lipca br.

Z poważaniem,

Jan Kowalski

Krok 2: Część główna

Kolejnym krokiem jest przedstawienie argumentów i uzasadnienia wniosku o urlop. W tej części podania powinny znaleźć się następujące elementy:

 • Określenie rodzaju urlopu – wypoczynkowego, bezpłatnego, na żądanie, szkoleniowego, etc.;
 • Określenie daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu;
 • Uzasadnienie wniosku – np. w celu wypoczynku, załatwienia pilnych spraw osobistych;
 • Ewentualne informacje o zastępstwie lub zapewnieniu kontynuacji pracy;
 • Podanie o potwierdzenie zgody na urlop.

Przykład:

Zwracam się z prośbą o udzielenie mi 2-tygodniowego urlopu wypoczynkowego w terminie 1 lipca – 15 lipca br. Uważam, że potrzebuję tego czasu na regenerację sił i odnowę. Zapewniłem zastępstwo, dzięki czemu praca nie ucierpi w moim nieobecności.

Proszę o rozpatrzenie mojego wniosku oraz potwierdzenie zgody na udzielenie urlopu.

Krok 3: Zakończenie

Ostatnią częścią podania o urlop jest zakończenie, w którym podaje się następujące informacje:

 • Pozdrowienie – np. „Z poważaniem”, „Serdecznie”;
 • Twoje dane kontaktowe – numer telefonu, adres e-mail;
 • Podpis.

Przykład:

Z poważaniem,

Jan Kowalski

Numer telefonu: 123-456-789

Adres e-mail: jan.kowalski@example.com

Podanie o urlop wzór – podsumowanie

Podanie o urlop powinno być napisane w prosty i zrozumiały sposób. Poniżej znajduje się podsumowanie ważnych punktów dotyczących pisania podania o urlop:

 • Rozpocznij podanie od odpowiedniego wstępu, zawierającego niezbędne informacje;
 • Przedstaw argumenty i uzasadnienie wniosku o urlop w części głównej;
 • Zakończ podanie odpowiednimi informacjami kontaktowymi;
 • Upewnij się, że podanie nie zawiera zbędnych informacji i jest zgodne z obowiązującymi przepisami w firmie;
 • Pamiętaj o zachowaniu tonu formalnego i uprzejmego w całości wniosku o urlop.
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Biorąc pod uwagę powyższe wskazówki, stworzenie podania o urlop powinno być prostsze. Pamiętaj, że podanie o urlop wzór dostępne jest także w różnych formach, dostosowanych do indywidualnych potrzeb różnych firm i sytuacji zawodowych.