Podatek od darowizny pieniężnej – Informacje i zasady prawne

przez | 29 sierpnia, 2023

Podatek od darowizny pieniężnej stanowi istotny element systemu podatkowego. Jest to obowiązek podatkowy nakładany na osoby fizyczne lub prawne, które przekazują pieniądze w drodze darowizny. W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną podstawowe informacje dotyczące podatku od darowizny pieniężnej, z uwzględnieniem jego zasad prawnych i obowiązków podatników.

Podatek od darowizny pieniężnej – definicja

Podatek od darowizny pieniężnej jest opodatkowaniem transakcji, w której jedna strona, darczyńca, przekazuje drugiej stronie, obdarowanemu, określoną kwotę pieniędzy bez zobowiązania do zwrotu. Ta forma darowizny podlega opodatkowaniu, zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

Zasady prawne dotyczące podatku od darowizny pieniężnej

Podstawowe zasady prawne regulujące podatek od darowizny pieniężnej są zawarte w przepisach ustawy o podatku od darowizn i spadków. Poniżej przedstawiamy najważniejsze aspekty tych zasad:

Podmioty objęte opodatkowaniem

 • Podatkiem od darowizny pieniężnej objęte są zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, które dokonują przekazu pieniężnego w formie darowizny.

Kwota zwolniona z opodatkowania

 • Ustawa przewiduje możliwość zwolnienia z podatku od darowizny pieniężnej, jednak kwoty zwolnienia są różne dla różnych podmiotów.
 • Dla podatników będących członkami najbliższej rodziny, takich jak małżonek, dzieci, rodzice, kwota zwolnienia może wynosić od kilkunastu do kilkuset tysięcy złotych.
 • Dla innych osób kwota zwolnienia jest niższa i ustalana na podstawie przepisów.

Stawki podatku

 • Podatek od darowizny pieniężnej obliczany jest na podstawie stawek określonych w ustawie.
 • Stawki podatku mogą być różne w zależności od wysokości przekazanej kwoty pieniężnej.

Termin płatności

 • Podatek od darowizny pieniężnej powinien być zapłacony w terminie określonym przez urząd skarbowy.
 • W przypadku nieterminowej zapłaty podatek może podlegać odsetkom.

Obowiązki podatników

Podatnicy objęci podatkiem od darowizny pieniężnej mają określone obowiązki, których przestrzeganie jest niezbędne. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

Obowiązek zgłoszenia

 • Podatnik, w przypadku przekazania darowizny pieniężnej, ma obowiązek zgłosić tę transakcję organowi podatkowemu.
 • Zgłoszenie powinno zawierać informacje dotyczące stron transakcji, przekazanej kwoty pieniężnej i innych istotnych danych.
  Wypowiedzenie umowy o pracę bez świadczenia pracy — Informacje i procedura

Rozliczenie podatku

 • Podatnik ma obowiązek prawidłowo obliczyć należny podatek od darowizny pieniężnej.
 • Rozliczenie podatku powinno być dokonane na odpowiednim formularzu i złożone w terminie.

Zapłata podatku

 • Podatnik jest zobowiązany do prawidłowej zapłaty podatku od darowizny pieniężnej w terminie ustalonym przez urząd skarbowy.
 • Podatnik powinien pamiętać o terminowości płatności, aby uniknąć ewentualnych sankcji.

Podsumowanie

Podatek od darowizny pieniężnej jest istotnym elementem systemu podatkowego. Osoby, które przekazują pieniądze w formie darowizny, muszą uwzględnić ten obowiązek podatkowy i przestrzegać zasad prawnych. Właściwe rozliczenie podatku oraz terminowa zapłata są niezbędne, aby uniknąć ewentualnych konsekwencji. Biorąc pod uwagę te aspekty, można dokładnie spełnić swoje obowiązki podatkowe związane z podatkiem od darowizny pieniężnej.