Protokół przekazania środka trwałego na potrzeby własne – Informacje i wskazówki

przez | 2 października, 2023

Protokół przekazania środka trwałego na potrzeby własne

Protokół przekazania środka trwałego na potrzeby własne to ważny dokument, który ma na celu formalną rejestrację przekazania środka trwałego z jednego pracownika na innego. W tym artykule przedstawimy informacje i wskazówki dotyczące tworzenia takiego protokołu.

Wstęp

Protokół przekazania środka trwałego na potrzeby własne jest używany w sytuacjach, gdy pracownik przekazuje określony środek trwały (np. komputer, samochód, sprzęt biurowy) innemu pracownikowi na potrzeby własne. Celem takiego przekazania może być zmiana stanowiska pracy, transfer pracownika lub inna uzasadniona potrzeba.

W celu zachowania przejrzystości i uniknięcia nieporozumień, ważne jest, aby przygotować protokół przekazania środka trwałego na potrzeby własne. Zapewnia on dokumentację przekazania, w tym opisuje stan środka trwałego, datę przekazania oraz zobowiązania obydwu stron.

Kroki do wykonania

Tworząc protokół przekazania środka trwałego na potrzeby własne, warto kierować się poniższymi krokami:

 1. Zacznij od nagłówka, w którym umieścisz informacje dotyczące dokumentu. Wprowadź tytuł „Protokół przekazania środka trwałego na potrzeby własne” oraz datę sporządzenia.
 2. Podaj dane identyfikacyjne pracownika przekazującego środek trwały, takie jak imię, nazwisko, stanowisko, numer pracownika itp.
 3. Przejdź do informacji dotyczących przekazywanego środka trwałego. Wprowadź takie informacje jak nazwa środka trwałego, numer inwentarzowy, rok zakupu, obecny stan (np. dobry, uszkodzony, wymagający naprawy).
 4. Podaj dane pracownika, który otrzymuje przekazywany środek trwały. Wprowadź takie informacje jak imię, nazwisko, stanowisko, numer pracownika itp.
 5. Opisz stan środka trwałego po przekazaniu. Sprawdź, czy został zrozumiany cel przekazania, czy środek trwały jest kompletny i zgodny z oczekiwaniami.
 6. Podaj datę przekazania oraz podpisy obu stron. Ważne jest, aby pracownik przekazujący i otrzymujący podpisali protokół, potwierdzając jego zawartość i zrozumienie.
 7. Przechowaj protokół przekazania środka trwałego na potrzeby własne w bezpiecznym miejscu jako dokumentacji dla pracodawcy.
  System motywacyjny w firmie: Skuteczne narzędzie zwiększające zaangażowanie pracowników

Ważne wskazówki

Aby twój protokół przekazania środka trwałego na potrzeby własne był kompletny i zrozumiały, warto wziąć pod uwagę poniższe wskazówki:

 • Używaj prostych i zrozumiałych języków, unikaj skomplikowanych terminów czy skrótów.
 • Opisz dokładnie stan przekazywanego środka trwałego, uwzględniając wszelkie wady czy uszkodzenia.
 • Dodaj datę przekazania oraz imię i nazwisko osoby przekazującej i otrzymującej. To umożliwi lepsze sledzenie historii przekazywanych środków trwałych.
 • Proponowane jest dodanie kopii protokołu do osobistego aktu osobowego pracownika otrzymującego przekazywany środek trwały.

Podsumowanie

Protokół przekazania środka trwałego na potrzeby własne jest istotnym dokumentem, który pozwala utrwalić formalne przekazanie środka trwałego między pracownikami. Przygotowanie i zachowanie takiego protokołu jest korzystne dla obu stron, umożliwiając przejrzystość i uniknięcie konfliktów. Pamiętaj, aby tworząc protokół, stosować się do wyżej wymienionych kroków i wskazówek, aby dokument był zgodny z zasadami i dostarczył niezbędnych informacji.