Raport Kasowy Przykład Wypełnienia – Informacyjny Artykuł

przez | 21 października, 2023

Raport Kasowy Przykład Wypełnienia – Informacyjny Artykuł

W artykule tym przedstawimy przykład wypełnienia raportu kasowego oraz omówimy jego znaczenie oraz cel. Raport
kasowy jest niezbędnym dokumentem księgowym, który zawiera informacje dotyczące przepływu środków pieniężnych w
naszej firmie. Wypełnienie go jest ważne w celu skutecznej kontroli finansowej oraz zapewnienia przejrzystości
naszych operacji pieniężnych.

Raport Kasowy Przykład Wypełnienia

Informacje ogólne

Przedstawiony poniżej przykład raportu kasowego przedstawia dane z miesiąca styczeń 20XX. Obejmuje on wszystkie
operacje pieniężne, zarówno wpływy, jak i wydatki, jakie miały miejsce w danym okresie. Poniżej przedstawiamy
szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych sekcji raportu kasowego.

Wpływy

 • Przychody ze sprzedaży produktów – 10 000 PLN
 • Opłaty członkowskie – 2 500 PLN
 • Dotacje – 5 000 PLN
 • Inne wpływy – 1 000 PLN

Wydatki

 • Wynagrodzenia pracowników – 7 000 PLN
 • Opłaty za usługi zewnętrzne – 1 500 PLN
 • Koszty materiałów i zaopatrzenia – 2 000 PLN
 • Wynajem biura – 1 200 PLN
 • Koszty administracyjne – 800 PLN

Sprawozdanie końcowe

Według przykładu raportu kasowego wypełnionego dla miesiąca styczeń 20XX, podsumowanie przepływu środków
pieniężnych wygląda następująco:

 • Wpływy: 18 500 PLN
 • Wydatki: 12 500 PLN
 • Bilans: 6 000 PLN (18 500 PLN – 12 500 PLN)

Powyższe zestawienie przedstawia bilans naszych operacji pieniężnych w danym okresie. Wpływy są sumą wszystkich
środków pieniężnych, które przepłynęły do naszej firmy, natomiast wydatki to suma wszystkich wydatków, jakie
zostały poniesione. Bilans wskazuje na różnicę między wpływami a wydatkami, będącą podsumowaniem naszej sytuacji
finansowej.

Znaczenie Raportu Kasowego

Raport kasowy jest istotnym narzędziem w zarządzaniu naszymi finansami. Przede wszystkim umożliwia nam
kontrolowanie przepływu środków pieniężnych w firmie, co pozwala zapobiegać nadmiernemu zadłużeniu oraz
niedostatecznemu zasobom gotówki. Dzięki raportowi kasowemu możemy także identyfikować potencjalne problemy
finansowe oraz podejmować odpowiednie działania zaradcze.

  Jak wypełnić formularz RP-7

Podsumowanie

Raport kasowy jest ważnym dokumentem księgowym, który pozwala nam kontrolować przepływ środków pieniężnych w
naszej firmie. Wypełnienie raportu kasowego przykład wypełnienia jest istotne dla zapewnienia przejrzystości
naszych operacji oraz skutecznej kontroli finansowej. Przykład przedstawiony w tym artykule pozwala nam lepiej
zrozumieć strukturę i znaczenie raportu kasowego w prowadzeniu naszego biznesu.