Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron

przez | 16 listopada, 2023

Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron: informacje dotyczące procedury i konsekwencji

Wstęp

Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron jest jednym z możliwych scenariuszy zakończenia pracy. W tym artykule dowiesz się, czym dokładnie jest ta procedura, jak się odbywa oraz jakie są jej potencjalne konsekwencje dla pracodawcy i pracownika.

Czym jest rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron?

Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron to uzgodniona decyzja między pracodawcą a pracownikiem o zakończeniu zatrudnienia. W przeciwieństwie do zwolnienia dyscyplinarnego czy rozwiązania przez wypowiedzenie, rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron polega na dobrowolnym porozumieniu między stronami.

Jakie są związane z tym korzyści i wady?

Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron ma swoje zalety i wady dla obu stron. Oto kilka najważniejszych punktów do rozważenia:

Korzyści dla pracownika:

 1. Zakończenie pracy bez konieczności przezycia procedur zwalniających i negatywnych doświadczeń.
 2. Możliwość otrzymania odprawy lub innych korzyści finansowych zgodnie z ustaleniami porozumienia.
 3. Szybkie przejście do innej pracy lub zmiana ścieżki kariery.

Wady dla pracownika:

 1. Ryzyko utraty niektórych świadczeń socjalnych, takich jak bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne czy fundusz emerytalny.
 2. Brak możliwości odwołania się do procedur ochrony pracownika w przypadku nieuczciwego traktowania ze strony pracodawcy.

Korzyści dla pracodawcy:

 1. Uniknięcie długotrwałych i kosztownych batalii prawnych.
 2. Możliwość swobodnego zarządzania zasobami ludzkimi i łatwiejsze planowanie przyszłych działań.
 3. Zapobieganie negatywnym skutkom, które mogą wyniknąć z niezadowolenia pracownika i wpływać na atmosferę w miejscu pracy.

Wady dla pracodawcy:

 1. Konieczność zapłacenia odszkodowania pracownikowi jako części porozumienia rozwiązania stosunku pracy.
 2. Zagrożenie reputacji firmy, jeśli pracownicy negatywnie oceniają takie działanie.
 3. Potencjalne trudności w znalezieniu zastępstwa dla zwolnionej osoby, zwłaszcza w przypadku specjalistycznych stanowisk.

Procedura rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron

Aby rozwiązać stosunek pracy za porozumieniem stron, konieczne jest przeprowadzenie pewnej procedury. Poniżej znajdują się etapy tego procesu:

  Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym - Wszystko, co musisz wiedzieć

1. Inicjacja procedury przez jedną ze stron

Pierwszym krokiem jest inicjacja procedury przez jedną ze stron – pracodawcę lub pracownika. Może to wynikać z różnych powodów, takich jak restrukturyzacja firmy, redukcja zatrudnienia, niespełnienie oczekiwań, czy też chęć zmiany ścieżki kariery przez pracownika.

2. Negocjacje i ustalenie warunków

Po zainicjowaniu procesu, strony przystępują do negocjacji w celu uzgodnienia warunków rozwiązania stosunku pracy. Dotyczy to nie tylko kwestii finansowych, ale także wszelkich innych ustaleń, takich jak termin zakończenia pracy, ewentualne świadczenia dla pracownika, zachowanie poufności itp.

3. Podpisanie umowy o rozwiązaniu stosunku pracy

Po uzgodnieniu warunków, strony podpisują umowę o rozwiązaniu stosunku pracy. Dokument ten określa wszystkie szczegóły porozumienia, a także prawa i obowiązki obu stron.

4. Zakończenie pracy i spełnienie uzgodnionych warunków

Po podpisaniu umowy, pracownik i pracodawca zamykają rozwiązanie stosunku pracy. Pracownik zazwyczaj zostaje zwolniony z obowiązku dalszej pracy i otrzymuje uzgodnione świadczenia finansowe lub inne korzyści. Pracodawca natomiast jest zobowiązany do dokonania wypłat zgodnie z ustaleniami umowy.

Konsekwencje rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron

Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron ma swoje konsekwencje zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

Konsekwencje dla pracownika:

 1. Bezrobotność i konieczność poszukiwania nowej pracy.
 2. Ryzyko utraty niektórych świadczeń socjalnych.
 3. Konieczność dostosowania się do nowych warunków zatrudnienia i środowiska pracy.

Konsekwencje dla pracodawcy:

 1. Zapłata odszkodowania pracownikowi zgodnie z ustaleniami umowy.
 2. Zagrożenie reputacji firmy, jeśli pracownicy negatywnie oceniają takie działanie.
 3. Konieczność znalezienia zastępstwa dla zwolnionej osoby, co może być trudne w przypadku specjalistycznych stanowisk.

Podsumowanie

Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron to dobrowolne zakończenie zatrudnienia, które wymaga uzgodnienia warunków między pracodawcą a pracownikiem. Choć ta procedura ma swoje korzyści i wady, może być rozwiązaniem stosunkowo bardziej harmonijnym niż inne metody zakończenia pracy. Pamiętaj jednak, że każdy przypadek jest indywidualny, dlatego warto przed podjęciem decyzji skonsultować się z prawnikiem lub specjalistą ds. zatrudnienia.