Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym – Wszystko, co musisz wiedzieć

przez | 26 września, 2023

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym – Wszystko, co musisz wiedzieć

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym jest jednym z najważniejszych kroków, jakie pracodawca może podjąć w przypadku naruszenia zasad i postanowień umowy przez pracownika. Decyzja ta ma poważne konsekwencje zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, dlatego warto zebrać jak najwięcej informacji na ten temat.

Czym jest rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym?

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym jest sytuacją, w której pracodawca podejmuje decyzję o zakończeniu zatrudnienia pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia. Praca natychmiastowa jest najbardziej drastycznym środkiem, który może zostać podjęty w przypadku poważnego naruszenia umowy przez pracownika.

Kiedy można rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym?

Istnieje kilka sytuacji, w których pracodawca ma prawo podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie natychmiastowym:

 • Naruszenie umowy przez pracownika, takie jak kradzież, oszustwo, obraźliwe zachowanie lub udział w działalności konkurencyjnej.
 • Poważne naruszenie obowiązków wynikających z umowy, które wpływają na działalność firmy.
 • Powtarzające się naruszenia umowy, mimo upomnień lub ostrzeżeń.
 • Sytuacje, w których kontynuacja zatrudnienia pracownika jest niemożliwa ze względów bezpieczeństwa lub higieny pracy.

Jakie są konsekwencje rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym?

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym ma poważne konsekwencje zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych aspektów:

 1. Pracownik traci pracę natychmiast, bez uprzedzenia.
 2. Pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.
 3. Pracownik może utracić prawo do zasiłku dla bezrobotnych.
 4. Pracodawca może zostać zobowiązany do zapłaty odszkodowania pracownikowi, jeśli rozwiązanie umowy zostało uznane za bezprawne.
 5. Pracodawca musi przestrzegać procedur prawnych i zapewnić, że rozwiązanie umowy jest zgodne z przepisami prawa pracy.

Jak przebiega rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym?

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym wiąże się z określonymi krokami i procedurami, które należy przestrzegać. Poniżej przedstawiamy ogólny schemat postępowania w takiej sytuacji:

  Emeryt a działalność gospodarcza - Wszystko, co musisz wiedzieć

1. Przygotowanie dokumentacji

Pracodawca powinien przygotować dokumentację dotyczącą naruszeń umowy przez pracownika oraz dowody na te naruszenia.

2. Spotkanie z pracownikiem

Pracodawca powinien zwołać spotkanie z pracownikiem, na którym przedstawi mu zarzuty oraz dokumentację na ich potwierdzenie.

3. Ocena dowodów

Pracodawca musi ocenić zebrane dowody i przekształcić je w wiarygodne podstawy do rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym.

4. Pisanie powiadomienia o rozwiązaniu umowy

Pracodawca musi napisać pisemne powiadomienie o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie natychmiastowym, w którym przedstawi uzasadnienie tej decyzji.

5. Dostarczenie powiadomienia pracownikowi

Pracodawca musi dostarczyć powiadomienie o rozwiązaniu umowy pracownikowi osobiście, najlepiej za potwierdzeniem odbioru.

6. Rejestrowanie faktu rozwiązania umowy

Pracodawca musi spisać protokół rejestrujący fakt rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym oraz podać dostateczne uzasadnienie tej decyzji.

Jak zminimalizować ryzyko rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym?

Mimo że rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym jest surową decyzją, istnieje kilka kroków, które pracodawca może podjąć, aby zminimalizować ryzyko takiej sytuacji:

 • Zawieranie umowy o pracę na piśmie – dokładnie określając prawa i obowiązki obu stron.
 • Monitorowanie pracy pracownika oraz wystawianie regularnych raportów oceniających jego wyniki i zachowanie.
 • Dokładne rejestrowanie naruszeń umowy oraz podejmowanie kroków, które uniemożliwią ich powtarzanie się.
 • Ścisłe przestrzeganie przepisów prawa pracy i konsekwentna reakcja na każde naruszenie umowy.

Podsumowanie

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym to surowa decyzja, którą pracodawca może podjąć w przypadku poważnych naruszeń umowy przez pracownika. Decyzja ta ma poważne konsekwencje dla obu stron, dlatego ważne jest przestrzeganie procedur prawnych i zachowywanie odpowiedniej dokumentacji. Zminimalizowanie ryzyka rozwiązania umowy wymaga ścisłego monitorowania pracy pracownika oraz konsekwentnego reagowania na wszelkie naruszenia umowy.