Szkolenie BHP – Jak Często?

przez | 27 sierpnia, 2023

Szkolenie BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) jest niezwykle istotne dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w firmach i instytucjach. Jednak wiele osób zastanawia się, jak często powinno się odbywać szkolenie BHP, aby odpowiednio dbać o bezpieczeństwo pracowników. W tym artykule omówimy, na podstawie obowiązujących przepisów, jak często należy przeprowadzać szkolenie BHP.

Aktualne przepisy dotyczące szkolenia BHP

Przepisy dotyczące szkolenia BHP zostały precyzyjnie określone przez Kodeks Pracy oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracownik powinien otrzymać szkolenie BHP przed rozpoczęciem pracy lub objęciem innej funkcji związanej z wykonywanym zawodem.

Szkolenie BHP dla nowo zatrudnionych pracowników

Nowo zatrudnieni pracownicy powinni przystąpić do szkolenia BHP przed rozpoczęciem pracy. Szkolenie to ma na celu zapoznanie ich z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danej firmie. Pracownik powinien mieć wyraźne zrozumienie zasad i procedur bezpieczeństwa, które mają zapewnić mu bezpieczne warunki pracy.

Szkolenie okresowe dla pracowników

Poza szkoleniem BHP dla nowo zatrudnionych pracowników, istnieje również konieczność przeprowadzania szkoleń okresowych, które mają na celu uaktualnianie wiedzy pracowników na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy nie określają dokładnego okresu, co do częstotliwości takiego szkolenia, jednak zaleca się przeprowadzanie go co 3 lata.

Przykłady tematów szkoleń okresowych:

  • Zasady korzystania z narzędzi i maszyn w pracy
  • Postępowanie w przypadku awarii lub wypadku
  • Zapobieganie chorobom zawodowym
  • Procedury ewakuacyjne

Dodatkowe przypadki szkoleń

W niektórych przypadkach, szkolenie BHP może być wymagane częściej niż co 3 lata. Może to wynikać ze zmian w miejscu pracy, wprowadzeniu nowych technologii lub materiałów, które mogą wpływać na bezpieczeństwo pracowników. Dodatkowe szkolenia powinny być przeprowadzane w takich sytuacjach, aby pracownicy byli odpowiednio przygotowani do nowych warunków pracy.

  Umowa Powierzenia Danych Osobowych: Wszystko, co powinieneś wiedzieć

Podsumowanie

Szkolenie BHP jest nieodzownym elementem dbania o bezpieczeństwo pracowników. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nowo zatrudnieni pracownicy powinni przystąpić do szkolenia przed rozpoczęciem pracy. Co do szkoleń okresowych, zaleca się ich przeprowadzanie co 3 lata, ale w niektórych przypadkach częstotliwość tych szkoleń może być większa. Pamiętaj, że szkolenie BHP to nie tylko obowiązek pracodawcy, ale również sposób na zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla wszystkich pracowników.