Urlop szkoleniowy – Wszystko, co musisz wiedzieć przed złożeniem podania

przez | 6 listopada, 2023

Urlop szkoleniowy to forma urlopu, która daje pracownikowi możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach. Jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem z tej formy urlopu, warto wcześniej zapoznać się z niezbędnymi informacjami. W niniejszym artykule przedstawimy Ci wszystkie ważne aspekty związane z urlopem szkoleniowym, począwszy od celu i warunków uzyskania, aż po proces składania podania.

Cel urlopu szkoleniowego

Urlop szkoleniowy ma na celu umożliwienie pracownikom dokształcania się i podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności związanych z wykonywanym zawodem. Dzięki udziałowi w szkoleniach, pracownik może poszerzyć swoje kompetencje, zdobyć nowe umiejętności techniczne lub doskonalić swoje już posiadane umiejętności.

Główne korzyści z urlopu szkoleniowego:

 • Możliwość nieprzerwanego koncentrowania się na podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych.
 • Zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, które mogą przyczynić się do rozwoju kariery.
 • Zwiększenie wartości dla pracodawcy poprzez posiadanie nowych kompetencji.
 • Możliwość nawiązania cennych kontaktów zawodowych podczas szkoleń.
 • Aktualizowanie wiedzy w swojej branży i śledzenie nowych trendów.

Warunki uzyskania urlopu szkoleniowego

Aby móc skorzystać z urlopu szkoleniowego, należy spełnić określone warunki. Przede wszystkim, wymagane jest posiadać odpowiednią ilość niewykorzystanego urlopu, który można przeznaczyć na cele szkoleniowe. Wiele firm podaje limit maksymalnej liczby dni urlopu, które można przekształcić na urlop szkoleniowy.

Główne warunki uzyskania urlopu szkoleniowego:

 • Posiadanie wystarczającej ilości niewykorzystanego urlopu.
 • Wyrażenie chęci podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach.
 • Przedstawienie pracodawcy planu szkolenia, w którym uwzględnione są tematy, terminy i koszty szkoleń.
 • Zapewnienie pracodawcy, że skorzystanie z urlopu szkoleniowego nie zakłóci normalnego funkcjonowania firmy.
 • Podpisanie umowy z pracodawcą dotyczącej szczegółowych warunków urlopu szkoleniowego.

Składanie podania o urlop szkoleniowy

Proces składania podania o urlop szkoleniowy podobny jest do składania tradycyjnego podania o urlop. W podaniu należy precyzyjnie określić termin i czas trwania szkolenia, a także uzasadnić jego znaczenie dla dalszego rozwoju zawodowego.

  Wypowiedzenie Umowy o Pracę ze Skutkiem Natychmiastowym

Kroki do złożenia podania o urlop szkoleniowy:

 1. Przygotowanie pisemnego podania, w którym określony jest cel szkolenia, terminy i czas trwania szkolenia, oraz ewentualne koszty.
 2. Przedstawienie podania bezpośrednio przełożonemu lub odpowiedniemu działowi personalnemu.
 3. Podanie powinno być złożone z odpowiednim wyprzedzeniem, aby dać pracodawcy czas na rozpatrzenie wniosku.
 4. Jeśli pracodawca wyrazi zgodę na udzielenie urlopu szkoleniowego, należy otrzymać stosowne potwierdzenie na piśmie.

Podsumowanie

Urlop szkoleniowy jest doskonałą okazją dla pracowników do rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji. Przed składaniem podania o urlop szkoleniowy, warto zapoznać się z warunkami uzyskania tego rodzaju urlopu oraz odpowiednio przygotować pisemne podanie. Dzięki urlopowi szkoleniowemu możesz zdobyć nową wiedzę, rozwijać się zawodowo oraz zwiększyć swoją wartość na rynku pracy.