Wniosek o Zamknięcie Działalności Gospodarczej – Wzór i Informacje

przez | 3 sierpnia, 2023

Wniosek o Zamknięcie Działalności Gospodarczej – Wzór i Informacje

Jeśli jesteś właścicielem działalności gospodarczej i z jakiegoś powodu podjąłeś decyzję o jej zamknięciu, istnieje
pewien formalny proces, który musisz przeprowadzić. Wniosek o zamknięcie działalności gospodarczej to dokument,
który należy złożyć w odpowiednich urzędach. W tej ulotce znajdziesz wzór wniosku oraz informacje, które będą
Ci przydatne w tym procesie.

Wzór Wniosku o Zamknięcie Działalności Gospodarczej

Poniżej przedstawiamy wzór wniosku o zamknięcie działalności gospodarczej:

Wniosek o Zamknięcie Działalności Gospodarczej

Data: [wpisz datę]

Nazwa wnioskodawcy: [wpisz nazwę]

Adres: [wpisz adres]

NIP: [wpisz NIP]

Regon: [wpisz REGON]

E-mail: [wpisz adres e-mail]

Informacje dotyczące działalności gospodarczej

 • Nazwa firmy: [wpisz nazwę firmy]
 • Adres siedziby: [wpisz adres siedziby]
 • NIP: [wpisz NIP]
 • REGON: [wpisz REGON]
 • Forma prawna: [wpisz formę prawną]
 • Data rozpoczęcia działalności: [wpisz datę rozpoczęcia]

Przyczyna zamknięcia działalności

Proszę podać przyczynę zamknięcia działalności:

[wpisz przyczynę]

Zamknięcie działalności gospodarczej – oświadczenie

Ja, [wpisz imię i nazwisko], właściciel działalności gospodarczej [wpisz nazwę firmy], oświadczam, że z dniem
[wpisz datę] zamknąłem/zamknięcie działalności gospodarczej.

Wynik kontroli Urzędu Skarbowego

Proszę podać informację o wyniku kontroli przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy:

[wpisz informację o wyniku kontroli]

Rozliczenie z ZUS i US

 • ZUS: [wpisz informacje dotyczące rozliczenia z ZUS]
 • US: [wpisz informacje dotyczące rozliczenia z Urzędem Skarbowym]

Rozwiązanie umów z pracownikami

Proszę podać informacje dotyczące rozwiązania umów z pracownikami:

[wpisz informacje dotyczące rozwiązania umów z pracownikami]

Uprawnienie do likwidacji

Oświadczam, że jako właściciel działalności gospodarczej, posiadam uprawnienie do likwidacji i zamykania
przedsiębiorstwa. Wyrażam zgodę na rozeznanie Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem: [wpisz numer
ewidencji].

Inne informacje

Proszę podać ewentualne inne informacje, które mogą być istotne w kontekście zamknięcia działalności
gospodarczej:

[wpisz inne informacje]

Załączniki

Proszę dołączyć następujące dokumenty do wniosku:

 • Wypis z ewidencji działalności gospodarczej
 • Kopia umowy/decyzji o wpisie do ewidencji
 • Wynik kontroli US (jeśli przeprowadzono)
 • Rozliczenia ZUS (dotyczy tylko przedsiębiorców zatrudniających pracowników)
 • Inne dokumenty potwierdzające zakończenie działalności gospodarczej
  Podatek dochodowy a VAT - Wszystko, co musisz wiedzieć

Podsumowanie

Wniosek o zamknięcie działalności gospodarczej jest ważnym dokumentem, który należy złożyć w odpowiednich
urzędach. Upewnij się, że wypełniasz go zgodnie z zamieszczonym wzorem i nie zapomnij dołączyć wszystkich
wymaganych załączników. Pamiętaj o terminach składania wniosków i dokładnym spełnianiu formalności.