Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe – Informacje dla pracowników

przez | 14 sierpnia, 2023

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe: Co to jest?

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe odnosi się do dodatkowej opłaty, którą pracodawca jest zobowiązany zapłacić pracownikowi za pracę wykonywaną poza normalnymi godzinami pracy. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe jest uregulowane przez polskie prawo pracy i jest ważnym aspektem związanym z ochroną pracownika.

Kiedy wynagrodzenie za godziny nadliczbowe jest wymagane?

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe jest wymagane, gdy pracownik wykonuje pracę:

 • ponad 8 godzin dziennie,
 • ponad 40 godzin tygodniowo,
 • w soboty, niedziele oraz święta (według kalendarza polskiego),
 • podczas zastępstwa innych pracowników,
 • wykonuje zadania szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia.

Wysokość wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

Wysokość wynagrodzenia za godziny nadliczbowe jest ustalana na podstawie kilku czynników:

 • podstawowej stawki godzinowej pracownika,
 • wynagrodzenia za pracę w normalnych godzinach,
 • ustawowej stawki zwiększonej o odpowiednie dodatki.

Przykład:

Jeśli podstawowa stawka godzinowa wynosi 20 zł, a pracownik zostaje zatrudniony na godziny nadliczbowe, to według przepisów pracownik powinien otrzymać co najmniej 50% więcej niż podstawową stawkę godzinową. W tym przypadku wynagrodzenie za godziny nadliczbowe wyniosłoby 30 zł na godzinę pracy nadliczbowej.

Przywileje związane z wynagrodzeniem za godziny nadliczbowe

Pracownicy mają pewne przywileje związane z wynagrodzeniem za godziny nadliczbowe. Oto kilka z nich:

 • Odpowiednia ochrona prawna – pracownicy mają prawo do otrzymywania wynagrodzenia za nadgodziny oraz do dostępu do dokumentacji dotyczącej wynagrodzenia.
 • Czas wolny – pracownicy mogą korzystać z dni wolnych lub skróconego czasu pracy jako rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych.
 • Bezpłatne posiłki – w niektórych przypadkach pracodawca może zapewnić pracownikom bezpłatne posiłki w trakcie pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Dodatkowe świadczenia – pracownicy mogą otrzymywać dodatkowe świadczenia lub premie za pracę w godzinach nadliczbowych.

Wniosek

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe jest ważnym elementem polskiego prawa pracy, które chroni prawa pracowników. Jest to dodatkowe wynagrodzenie, które pracodawcy są zobowiązani zapłacić pracownikom za pracę poza normalnymi godzinami pracy. Pracownicy mają prawo do otrzymywania odpowiedniej ochrony prawnej, czasu wolnego, bezpłatnych posiłków i innych przywilejów związanych z wynagrodzeniem za godziny nadliczbowe. Pamiętaj, że jest to tylko ogólne omówienie tematu, a szczegółowe informacje możesz znaleźć w polskim prawie pracy.