Wzór oświadczenia o zarobkach – Informacje i porady – Unikalny artykuł

przez | 22 września, 2023

Wzór oświadczenia o zarobkach – Informacje i porady

Oświadczenie o zarobkach jest dokumentem niezwykle istotnym w różnych sytuacjach, takich jak ubieganie się o kredyt, wynajem mieszkania lub składanie wniosku o dofinansowanie. Jest to oficjalne potwierdzenie dochodów oraz informacje o źródle dochodu. Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór oświadczenia o zarobkach, który warto znać i stosować w praktyce.

Wzór oświadczenia o zarobkach

Oświadczam, że moje dochody wynoszą:

 1. Wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia:
  • Kwota: [wpisz kwotę]
  • Okres: [wpisz okres]
  • Źródło: [wpisz źródło]
 2. Dodatkowe dochody z innych źródeł:
  • Kwota: [wpisz kwotę]
  • Okres: [wpisz okres]
  • Źródło: [wpisz źródło]

Ważne informacje do uwzględnienia w oświadczeniu

Podczas składania oświadczenia o zarobkach należy pamiętać o kilku kluczowych kwestiach:

 • Podaj dokładne informacje dotyczące kwoty zarobków oraz okresu, na który się one odnoszą. Im dokładniejsze dane, tym większa wiarygodność dokumentu.
 • Podaj źródło zarobków, czy to z wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, czy innych źródeł dochodu.
 • Upewnij się, że oświadczenie jest czytelne i zawiera wszystkie potrzebne informacje.
 • Oświadczenie o zarobkach powinno być podpisane własnoręcznie, aby potwierdzić jego autentyczność.

Zastosowanie wzoru oświadczenia o zarobkach

Wzór oświadczenia o zarobkach może być wykorzystywany w różnych sytuacjach, takich jak:

 • Ubieganie się o kredyt hipoteczny, samochodowy lub konsumpcyjny – banki i instytucje finansowe często wymagają oświadczenia o zarobkach jako potwierdzenia zdolności kredytowej.
 • Wynajem mieszkania – właściciel może zażądać oświadczenia o zarobkach jako dowodu na stabilne dochody i zdolność do opłacania wynajmu.
 • Składanie wniosku o dofinansowanie – niektóre programy i dotacje wymagają oświadczenia o zarobkach w celu określenia uprawnień finansowych.

Podsumowanie

Oświadczenie o zarobkach jest ważnym dokumentem, który może być wymagany w różnych sytuacjach. Znając wzór oświadczenia o zarobkach, można szybko i sprawnie wypełnić odpowiedni formularz. Pamiętaj, aby zawrzeć wszystkie niezbędne informacje, takie jak kwoty zarobków i okres, aby dokument był wiarygodny. Pamietaj także o podpisie własnoręcznym, który potwierdzi Twoją autentyczność.