Wzór wniosek o urlop macierzyński – Informacje i Porady

przez | 22 sierpnia, 2023

Wzór wniosek o urlop macierzyński

Wniosek o urlop macierzyński jest dokumentem niezwykle istotnym dla przyszłych mam. Przygotowaliśmy dla Ciebie przykładowy wzór wniosku, który pomoże Ci w prawidłowym jego wypełnieniu. Poniżej znajdziesz również informacje dotyczące tego, kiedy składać wniosek, jakie dokumenty do niego załączyć oraz jakie są Twoje prawa i obowiązki związane z urlopem macierzyńskim.

Wniosek o urlop macierzyński – wzór

Poniżej przedstawiamy wzór wniosku o urlop macierzyński:

Imię i nazwisko pracownika: ____________________________

Data rozpoczęcia urlopu: ____________________________

Data zakończenia urlopu: ____________________________

Planowany termin rozwiązania ciąży: ____________________________

Szacowana data porodu: ____________________________

Planowany termin powrotu do pracy: ____________________________

Data składania wniosku: ____________________________

Data i podpis pracownika: ____________________________

Data i podpis pracodawcy: ____________________________

Kiedy składać wniosek o urlop macierzyński?

Wniosek o urlop macierzyński powinien zostać złożony przez pracownicę między 3 a 7 miesiącem ciąży. Jest to okres, w którym należy poinformować pracodawcę o planowanym urlopie i przewidzianej dacie porodu. Jest to ważne z punktu widzenia organizacji pracy w firmie.

Jakie dokumenty załączyć do wniosku o urlop macierzyński?

Do wniosku o urlop macierzyński należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. Orzeczenie lekarskie potwierdzające ciążę i określające przewidywany termin porodu.
  2. Zaświadczenie od lekarza prowadzącego potwierdzające termin rozwiązania ciąży.
  3. Potwierdzenie z US w sprawie zarejestrowania ciąży.

Wszystkie te dokumenty są bardzo istotne dla pracodawcy, ponieważ potwierdzają stan zdrowia pracownicy oraz wyznaczają terminy urlopu macierzyńskiego.

Prawa i obowiązki związane z urlopem macierzyńskim

Urlop macierzyński jest uprawnieniem każdej przyszłej mamy i zapewnia odpowiednie warunki do zachowania zdrowia i bezpieczeństwa zarówno jej, jak i rozwijającego się płodu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze prawa i obowiązki związane z urlopem macierzyńskim:

Prawa:

  • Prawo do 20 tygodni urlopu macierzyńskiego (lub 22 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka) bezpłatnego
  • Prawo do zasiłku macierzyńskiego w wysokości 100% wynagrodzenia przed urlopem macierzyńskim
  • Prawo do powrotu do pracy w tej samej pozycji i na takich samych warunkach, jak przed urlopem
  Zawieszenie działalności a zasiłek dla bezrobotnych

Obowiązki:

  • Powiadomienie pracodawcy o planowanym urlopie macierzyńskim
  • Dostarczenie wymaganych dokumentów potwierdzających ciążę i termin porodu
  • Zachowanie terminów i zasad określonych w umowie o pracę

Zarówno pracownica, jak i pracodawca muszą przestrzegać określonych praw i obowiązków związanych z urlopem macierzyńskim, aby zapewnić bezpieczeństwo i dobre samopoczucie przyszłej mamy.

Podsumowanie

Wniosek o urlop macierzyński jest dokumentem niezwykle ważnym w życiu przyszłej mamy. Wzór wniosku, który przedstawiamy powyżej, pomoże Ci w jego prawidłowym wypełnieniu. Pamiętaj, że wniosek powinien być złożony odpowiednio wcześnie, aby pracodawca mógł odpowiednio zorganizować pracę w Twojej nieobecności. Przestrzegaj również swoich praw i obowiązków związanych z urlopem macierzyńskim. Życzymy Ci dużo zdrowia i radosnych chwil podczas oczekiwania na swoje maleństwo!